Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu

Oznaczenie sprawy: PKS/DZ/1/2024

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu

       Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w autobus:

1.            SETRA S 415 GT-HD, nr rejestracyjny PO 960WG, rok produkcji 2006, przebieg 1 140 252 km

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego autobusu można uzyskać w Dziale Serwisu Autobusowego pod nr telefonu 61 66 42 500 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 13:00.

Ofertę można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub mailowo na adres sekretariat@pks.poznan.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 09:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu SETRA S 415 GT-HD”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać numer rejestracyjny oraz cenę netto za autobus. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu.

PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 16 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia autobusu w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

 

https://www.otomoto.pl/ciezarowe/oferta/setra-s-415-gt-hd-ID6GgPSr.html?isPreview=1

 

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2024-03-12
Wytworzył informację: