Jesteś tutaj

Status Prawny Spółki

 1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy:
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.
  • PKS Poznań S.A.
 3. Siedzibą Spółki jest Poznań.
 4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura przedstawicielstwa oraz inne jednostki,a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolite Polskiej i poza jej granicami.
 6. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu.
 7. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
 8. Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r., Nr 9, poz. 43, z późn.zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn.zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn.zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.
Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2013-09-27
Wytworzył informację: