Jesteś tutaj

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest:

1)     Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),   

2)     Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),   

3)     Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),

4)     Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),

5)     Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

6)Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z).

7)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),            

8)Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

9)Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

10)Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),

11)Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),

12)Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),

13)Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),

14)Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),

15)Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),

16)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).