Jesteś tutaj

Dematerializacja akcji

Proces dematerializacji akcji

W związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, wprowadzoną Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), z dniem 1 marca 2021 roku akcje zostaną pozbawione formy dokumentu (art. 328 § 1 Ksh) oraz będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (art. 3281 § 1 Ksh). W związku z powyższym Spółka realizuje następujący harmonogram działań określony przez ustawodawcę.

Do 30 września 2020 roku:

    Wybór przez walne zgromadzenie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

W dniu 13 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKS Poznań S.A. podjęło Uchwałę nr 280 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, powierzając tę rolę Domowi Maklerskiemu Bank Ochrony Środowiska S.A. (uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na mocy decyzji KPWiG nr KPWIG-4021-16/2001 z dnia 6 lipca 2001 r.).

    Zawarcie przez spółkę umowy z podmiotem prowadzącym rejestr.

W dniu 4 września 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy PKS Poznań S.A. a Domem Maklerskim Bank Ochrony Środowiska S.A. na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.

    Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Treść pierwszego wezwania dostępna jest poniżej. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych nakłada na Spółkę obowiązek 5-krotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż 2 tygodnie) niezależnie od tego, czy dokumenty akcji zostały już złożone w Spółce.

Od 1 marca 2021 roku:

    nastąpi uruchomienie rejestru akcjonariuszy oraz utrata ważności formy materialnej akcji (przy zachowaniu mocy dowodowej względem Spółki).

Od 1 marca 2026 roku:

    nastąpi utrata mocy dowodowej dokumentu akcji w zakresie przysługujących akcjonariuszowi praw udziałowych.

Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz informacje, które będą podlegały ujawnieniu w rejestrze dokument do pobrania

Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji z dnia 14 września 2020 roku.

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.)
Zarząd PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Piekary 19 w Poznaniu, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach
8.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 664 25 59 lub drogą mailową d.duda@pks.poznan.pl.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji z dnia 1 października 2020 roku.

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.)
Zarząd PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Piekary 19 w Poznaniu, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach
8.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 664 25 59 lub drogą mailową d.duda@pks.poznan.pl.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji z dnia 23 października 2020 roku.

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.)
Zarząd PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Piekary 19 w Poznaniu, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach
8.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 664 25 59 lub drogą mailową d.duda@pks.poznan.pl.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji z dnia 12 listopada 2020 roku.

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.)
Zarząd PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Piekary 19 w Poznaniu, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach
8.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 664 25 59 lub drogą mailową d.duda@pks.poznan.pl.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji z dnia 2 grudnia 2020 roku.

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.)
Zarząd PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Piekary 19 w Poznaniu, w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach
8.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 664 25 59 lub drogą mailową d.duda@pks.poznan.pl.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2020-12-02
Wytworzył informację: