Jesteś tutaj

Majątek

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001000000.
  2. Wszystkie akcje, wymienione w punkcie 1 obejmuje Miasto Poznań.
  3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej
Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2013-09-30
Wytworzył informację: