Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu

Oznaczenie sprawy: PKS/DZ/8/2023

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu

       Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w autobus:

1.            MERCEDES-BENZ TRAVEGO,  nr rejestracyjny PO 165SN, rok produkcji 2002, przebieg 1 205 553 km

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego autobusu można uzyskać w Dziale Serwisu Autobusowego pod nr telefonu 61 66 42 500 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 13:00.

Ofertę można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub mailowo na adres sekretariat@pks.poznan.pl w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu MERCEDES-BENZ TRAVEGO”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać numer rejestracyjny oraz cenę netto za autobus. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu.

PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia  21 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia autobusu w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

 

https://www.otomoto.pl/ciezarowe/oferta/mercedes-benz-travego-ID6FGURi.html?isPreview=1

 

Opublikował: Dorota Duda
Data publikacji: 2023-07-26
Wytworzył informację: