Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu

Oznaczenie sprawy: PKS/DZ/5/2023

Zaproszenie do składania ofert na zakup autobusu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna posiada na sprzedaż n/w autobus:

1.            SETRA S 415 HDH,  nr rejestracyjny PO 250UP, rok produkcji 2003, przebieg 1 159 160 km

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego autobusu można uzyskać w Dziale Serwisu Autobusowego pod nr telefonu 61 66 42 500 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 13:00.

Ofertę można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub mailowo na adres sekretariat@pks.poznan.pl w terminie do dnia 18 maja 2023 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu SETRA S 415 HDH”. Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna zawierać numer rejestracyjny oraz cenę netto za autobus. Decyduje data wpływu do sekretariatu PKS Poznań S.A. przy ul. Piekary 19 w Poznaniu.
PKS Poznań S.A. nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, która nastąpi dnia 18 maja 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Komisja wybierze ofertę o najwyższej cenie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia autobusu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe PKS Poznań S.A. Po otrzymaniu należności, PKS Poznań S.A. wyznaczy termin i miejsce jego odbioru.

PKS Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży autobusu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

 

Opublikował: Magdalena Szymkowiak
Data publikacji: 2023-05-15
Wytworzył informację: